Fom. 2. januar 2012 så kan IMTAS tilby tjenester innen elektro for industri, kontor og bygg. Vår elektro-avdeling vil ledes av Terje Røli, som har 13 års erfaring innen elektro og installasjon. Sammen med Tommy Einmo og Pål Fordelsen så vil IMTAS ELEKTRO kunne levere alt fra vanlig installasjon og service til mer spesifikke elektro-tjenester på marine fartøy og i omgivelser med eksplosjons- og antennelsesfare.
Les mer på Elektro.