Project Description

ENGINEERING

TJENESTER

IMTAS prosjekterer alt fra enkeltkomponenter til forbedringer av eksisterende produksjonslinjer og nye industrianlegg.

Våre leveranser fokuserer på funksjonalitet, driftssikkerhet og kostnadsbesparelser.

For å kunne tilby våre tjenester til bærekraftige priser jobber vi kontinuerlig med utvikling og effektivisering av arbeidsflyt og programsystemer.

Vi utfører alt fra on-site befaring/oppmåling til prosjektering, konstruksjon, konstruksjonsberegninger og simuleringer av produksjonsprosesser helt frem til eventuell leveranse.

Vi kan også tilby kartlegging og simulering av industrielt utstyr for optimalisering av energiforbruk og maskintilgjengelighet