Project Description

ILDFAST

IMTAS er totalleverandør av ildfaste materialer for smelteverk og prosessindustri.
Vi er spesialisert på ildfaste installasjoner og prefabrikkerte enheter som ovner, avsug, foringer, piper og øser.

 

TJENESTER

  • Støping av tradisjonelle masser
  • Støping, pumping av LC og LC-selvflyt masser
  • Stamping av mjukblokk
  • Grouting mellom mantel og foring
  • Sprøyting av isolasjons- og tradisjonelle masser
  • Pumping av isolasjonsmasse mellom mantel og stein
  • Pumping av isolasjonsmasse mellom fiber-moduler / fiber
  • Salg av ildfaste masser/stein

TEKNISK PROBLEMLØSNING

Vi kan tilby FEA simulering og redesign/utvikling av utstyr med hensyn forlengelse av levetiden for både ildfast og bærende konstruksjoner.