Project Description

ILDFAST

Totalleverandør av ildfaste materialer for smelteverk og prosessindustri.

Vi er spesialisert på ildfaste installasjoner og prefabrikkerte enheter som ovner, avsug, foringer, piper og øser.

 PRODUKTGRUPPER

 • Ceramite®
 • LC-masser
 • Selvflytende masser
 • Sparkelmasser
 • Salg av ildfaste masser/stein
 • LC-støpemasser
 • Tradisjonelle støpemasser
 • LC-spinellmasser
 • LC-sprøytemasser
 • Chamotte/High Alumina stein
 • Slitemateriale/basalt flis
 • Ildfaste installasjoner

 • Våtmuring, tørrmuring
 • Støping av tradisjonelle masser
 • Støping, pumping av LC og LC-selvflyt masser
 • Stamping av mjukblokk
 • Grouting mellom mantel og foring
 • Sprøyting av isolasjons- og tradisjonelle masser
 • Pumping av isolasjonsmasse mellom mantel og stein
 • Pumping av isolasjonsmasse mellom fiber-moduler / fiber

TEKNISK PROBLEMLØSNING

Vi kan tilby FEA simulering og redesign/utvikling av utstyr med hensyn forlengelse av levetiden for både ildfast og bærende konstruksjoner.