Project Description

SVEISTE KONSTRUKSJONER

Vi er totalleverandør innen sveiste konstruksjoner.

Alt fra små og store stålkonstruksjoner ihht tegninger og ønskede spesifikasjoner. Vi er ofte aktiv og er inne i prosjekter med konsultasjon for egnede løsninger. Vi utfører så jobben frem til ferdig leveranse.

Med vår tverrfaglige kompetanse så jobber vi i utfyllende team som løser oppgaven på en best mulig måte.

Prøv oss også på komplekse konstruksjoner.