HMS

IMTAS skal være en sikker arbeidsplass! Både på kort og lang sikt. Vi har opparbeidet gode rutiner og holdninger for å forsikre nettopp dette.

MÅLSETNING 

  • Vi skal ikke ha sykefravær relatert til arbeidet
  • Vi skal ikke ha materielle skader
  • Vi skal ha et godt arbeidsmiljø

LEGE TILGJENGELIG HVIS ULYKKEN SKULLE SKJE

Vi har i samarbeid med BHT tilgjengelig lege og annet helsepersonell om medisinsk hjelp skulle behøves.

IK-SYSTEMET

IK-systemet skal brukes i alle ledd i bedriften. For ledelsen er IK-systemet et verktøy for å styre HMS-arbeide slik at mål, lover og forskrifter etterleves av alle i bedriften.

LES VÅR SIKKERHETSHÅNDBOK