HMS

IMTAS skal være en sikker arbeidsplass! Både på kort og lang sikt. Vi har opparbeidet gode rutiner og holdninger for å forsikre nettopp dette.

MÅLSETNING 

 

  • Vi skal ikke ha skader/ulykker
  • Vi skal ikke ha sykefravær relatert til arbeidet
  • Vi skal ikke ha materielle skader
  • Vi skal ha et godt arbeidsmiljø

LEGE TILGJENGELIG HVIS ULYKKEN SKULLE SKJE

Vi har sammen med Helse og Sikkerhet BA tilgjengelig lege og annet helsepersonell hvis øyeblikkelig medisinsk hjelp skulle behøves.

IK-SYSTEMET

IK-systemet skal brukes i alle ledd i bedriften. For ledelsen er IK-systemet et verktøy for å styre HMS-arbeide slik at mål, lover og forskrifter etterleves av alle i bedriften.

LES IMTAS SIKKERHETSHÅNDBOK