Med Thomas Svinåmo med på laget så er nå IMTAS ENGINEERING tilgjengelig for oppdrag. Thomas har jobbet med konstruksjon og beregning for tungindustri i mange år og har lang erfaring innen leveranser til prosessindustri.
Les mer på Engineering.