Project Description

ENGINEERING

IMTAS prosjekterer alt fra enkeltkomponenter til forbedringer av eksisterende produksjonslinjer og nye industrianlegg.

TJENESTER

Våre leveranser fokuserer på funksjonalitet, driftssikkerhet og kostnadsbesparelser.
For å kunne tilby våre tjenester til bærekraftige priser jobber vi kontinuerlig med utvikling og effektivisering av arbeidsflyt og programsystemer.
Vi utfører alt fra on-site befaring/oppmåling til prosjektering, konstruksjon, konstruksjonsberegninger og simuleringer av produksjonsprosesser helt frem til eventuell leveranse.
Vi kan også tilby kartlegging og simulering av industrielt utstyr for optimalisering av energiforbruk og maskintilgjengelighet.