Project Description

TESTING

TESTING OG KALIBRERING AV SIKKERHETSVENTILER

Sikkerhetsventiler for trykksatte anlegg og beholdere skal testes og inspiseres etter faste intervaller. Testsertifikat utstedes elektronisk til kunde og lagres i vår database.

ADR KONTROLL

Kontroll av ADR-transporttanker, og utbedring etter kontroll. I samarbeid med sertifiseringsorgan utstedes sertifikat