Project Description

TESTING

IMTAS utfører testing og kontroll av ADR-tanker, trykksatte anlegg og beholdere.

TESTING OG KONTROLL

Sikkerhetsventiler for trykksatte anlegg og beholdere skal testes og inspiseres etter faste intervaller. Testsertifikat utstedes elektronisk til kunde og lagres i vår database.

ADR KONTROLL

Vi utfører kontroll av ADR-transporttanker samt utbedring etter kontroll. IMTAS innehar godkjenning fra DSB som sakkyndig virksomhet for kontroll og godkjenning av ADR-tanker. Sertifikat utstedes i samarbeid med sertifiseringsorgan.